Rozpoczynamy realizację projektu na opracowanie innowacyjnych algorytmów przesyłu danych

Rozpoczynamy realizację projektu na opracowanie innowacyjnych algorytmów przesyłu danych

W okresie 1 grudnia 2017 do 30 października 2018 będziemy realizowali projekt “Opracowanie systemu monitoringu wizyjnego poprzez stworzenie architektury sieci i algorytmów przesyłu danych w sieciach o niskiej przepustowości.” Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R, w wyniku których stworzona zostanie architektura sieci oraz algorytm pozwalający na bezawaryjne wysyłanie obrazu z kamer w rozdzielczości VGA przy obciążeniu łącza w placówce 128kbps/kamerę do dowolnej zmiennej liczby użytkowników przy zachowaniu parametrów obrazu i stabilności niezależnie od liczby osób zalogowanych do systemu.
Wstępnie przeprowadzone badania potwierdzają możliwość stworzenia zaawansowanego technologicznie algorytmu pozwalającego nie tylko na zarządzanie i przesył dużej ilości danych, ale również na opracowanie systemu do zdalnej obsługi urządzeń w skonfigurowanej
sieci, co pozwoli na usunięcie awarii z poziomu centrali. Stworzone rozwiązanie stanowi innowację produktową na skalę kraju.

Więcej informacji o projekcie znajduje się w zakładce projekty -> monitoring wizyjny.