Zapytanie ofertowe nr 1/POIR/2017 na stanowisko Kierownik Naukowy

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie systemu monitoringu wizyjnego poprzez stworzenie architektury sieci i algorytmów przesyłu danych o niskiej przepustowości”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, firma GINT Grzegorz Jasiński zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zatrudnienia pracownika na stanowisko Kierownik Naukowy.
Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi załącznikami.

Zapytanie ofertowe nr 1-POIR-2017 Kierownik naukowy

załącznik nr 1 formularz do 1-POIR-2017

załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych do 1-POIR-2017

załącznik nr 3 Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym do 1-POIR-2017

 

Zapytanie ofertowe zwyciężył: Robert Szczelina.