Zapytanie ofertowe nr 2/POIR/2017 na stanowisko Architekt oprogramowania

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie systemu monitoringu wizyjnego poprzez stworzenie architektury sieci i algorytmów przesyłu danych o niskiej przepustowości”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, firma GINT Grzegorz Jasiński zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zatrudnienia pracownika na stanowisko Architekt oprogramowania.
Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi załącznikami.

Zapytanie ofertowe nr 2-POIR-2017 Architekt oprogramowania

Załącznik nr 1 formularz do 2-POIR-2017

załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych do 2-POIR-2017

załącznik nr 3 Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym do 2-POIR-2017

 

Zapytanie ofertowe zwyciężył Piotr Szeląg.