Zapytanie ofertowe nr 3/POIR/2017 na stanowisko Statystyk

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie systemu monitoringu wizyjnego poprzez stworzenie architektury sieci i algorytmów przesyłu danych o niskiej przepustowości”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, firma GINT Grzegorz Jasiński zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zatrudnienia pracownika na stanowisko Statystyk.
Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi załącznikami.

Zapytanie ofertowe nr 3-POIR-2017 statystyk

Załącznik nr 1 formularz do 3-POIR-2017

załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych do 3-POIR-2017

załącznik nr 3 Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym do 3-POIR-2017

 

Zapytanie ofertowe zwyciężył: Tomasz Wójtowicz.