Zapytanie ofertowe nr 4/POIR/2017 na stanowisko Architekt sieci

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie systemu monitoringu wizyjnego poprzez stworzenie architektury sieci i algorytmów przesyłu danych o niskiej przepustowości”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, firma GINT Grzegorz Jasiński zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zatrudnienia pracownika na stanowisko Architekt sieci.
Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi załącznikami.

Zapytanie ofertowe nr 4-POIR-2017 – Architekt sieci

Załącznik nr 1 formularz do 4-POIR-2017

Załącznik nr 2 oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych do 4-POIR-2017

Załącznik nr 3 oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym do 4-POIR-2017

 

Zapytanie ofertowe zwyciężył: Mateusz Grysiak.