Zapytanie ofertowe nr 6/POIR/2017 na stanowisko Programista

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie systemu monitoringu wizyjnego poprzez stworzenie architektury sieci i algorytmów przesyłu danych o niskiej przepustowości”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, firma GINT Grzegorz Jasiński zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zatrudnienia pracownika na stanowisko Programista.
Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi załącznikami.

Zapytanie ofertowe nr 6-POIR-2017 Programista

Załącznik nr 1 formularz do 6-POIR-2017

Załącznik nr 2 oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych do 6-POIR-2017

Załącznik nr 3 oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym do 6-POIR-2017

 

Zapytanie ofertowe zwyciężyli: Łukasz Ciałoń oraz Paweł Gancarz.